Hrvatski jezični portal

sȁmbo2

sȁmbo2 m

Definicija
sport hrvački sport, sličan džudu, nastao nakon 1920. kao sinteza brojnih nacionalnih hrvačkih sportova sovjetskih naroda Azije i Europe
Etimologija
rus.: samoobrana bez oružja