Hrvatski jezični portal

sȁmovār

sȁmovār m

Izvedeni oblici
jednina
N samovar
G samovara
D samovaru
A samovar
V samovaru / samovare
L samovaru
I samovarom
množina
N samovari
G samovara
D samovarima
A samovare
V samovari
L samovarima
I samovarima
Definicija
bakrena ili mjedena i sl. posuda karakterističnog oblika u kojoj se grije voda za pripravljanje čaja (u zemljama bivšeg SSSR-a, Mongoliji, Egiptu, Turskoj, Iranu)
Etimologija
rus. samovár