Hrvatski jezični portal

sȁmostālno

sȁmostālno pril.

Definicija
samo za sebe; nezavisno, slobodno