Hrvatski jezični portal

samoòbrana

samoòbrana ž

Izvedeni oblici
jednina
N samoobrana
G samoobrane
D samoobrani
A samoobranu
V samoobrano
L samoobrani
I samoobranom
množina
N samoobrane
G samoobrana
D samoobranama
A samoobrane
V samoobrane
L samoobranama
I samoobranama
Definicija
1. obrana samoga sebe od koga ili kakve opasnosti
2. pravn. skup mjera i akcija koje neki subjekt poduzima da bi se obranio od agresije [ubojstvo u samoobrani]
Etimologija
✧ samo- + v. obraniti, obrana