Hrvatski jezični portal

sȁp

sȁp m 〈G -a, N mn -ovi〉

Definicija
1. pov. držak, drška hladnog oružja (noža, mača, buzdovana i sl.)
2. reg. peteljka
Etimologija
tur.