Hrvatski jezični portal

sȇrio

sȇrio pril.

Definicija
glazb. oznaka za ozbiljnu, trijeznu i objektivnu interpretaciju
Etimologija
tal.