Hrvatski jezični portal

sàvṟšeno

sàvṟšeno pril.

Definicija
na savršen način