Hrvatski jezični portal

seaborgij

seaborgij (izg. sibòrgīj) m

Definicija
kem. element (simbol Sg, atomski broj 106)
Etimologija
nlat. seaborgium, prema američkom kemičaru G. Seaborgu