Hrvatski jezični portal

sȅkundāran

sȅkundāran prid.odr. -rnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N sekundaran
G sekundarna
D sekundarnu
A sekundarna / sekundaran
V sekundarni
L sekundarnu
I sekundarnim
množina
N sekundarni
G sekundarnih
D sekundarnim / sekundarnima
A sekundarne
V sekundarni
L sekundarnim / sekundarnima
I sekundarnim / sekundarnima
 
srednji rod
jednina
N sekundarno
G sekundarna
D sekundarnu
A sekundarno
V sekundarno
L sekundarnu
I sekundarnim
množina
N sekundarna
G sekundarnih
D sekundarnim / sekundarnima
A sekundarna
V sekundarna
L sekundarnim / sekundarnima
I sekundarnim / sekundarnima
 
ženski rod
jednina
N sekundarna
G sekundarne
D sekundarnoj
A sekundarnu
V sekundarna
L sekundarnoj
I sekundarnom
množina
N sekundarne
G sekundarnih
D sekundarnim / sekundarnima
A sekundarne
V sekundarne
L sekundarnim / sekundarnima
I sekundarnim / sekundarnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N sekundarni
G sekundarnog / sekundarnoga
D sekundarnom / sekundarnome / sekundarnomu
A sekundarnog / sekundarni
V sekundarni
L sekundarnom / sekundarnome / sekundarnomu
I sekundarnim
množina
N sekundarni
G sekundarnih
D sekundarnim / sekundarnima
A sekundarne
V sekundarni
L sekundarnim / sekundarnima
I sekundarnim / sekundarnima
 
srednji rod
jednina
N sekundarno
G sekundarnog / sekundarnoga
D sekundarnom / sekundarnome / sekundarnomu
A sekundarno
V sekundarno
L sekundarnom / sekundarnome / sekundarnomu
I sekundarnim
množina
N sekundarna
G sekundarnih
D sekundarnim / sekundarnima
A sekundarna
V sekundarna
L sekundarnim / sekundarnima
I sekundarnim / sekundarnima
 
ženski rod
jednina
N sekundarna
G sekundarne
D sekundarnoj
A sekundarnu
V sekundarna
L sekundarnoj
I sekundarnom
množina
N sekundarne
G sekundarnih
D sekundarnim / sekundarnima
A sekundarne
V sekundarne
L sekundarnim / sekundarnima
I sekundarnim / sekundarnima
Definicija
1. koji se pojavljuje kao drugi, koji je naknadan, koji slijedi [sekundarna bolest; sekundarno krvarenje naknadno krvarenje]
2. koji je drugorazredan [sekundarna važnost]; sporedan
Sintagma
sekundarna emisija fiz. pojava pri kojoj (primarni) elektron visoke energije pri udaru u metalnu površinu izbacuje iz metala sekundarne elektrone (ukupna energija primarnog elektrona često je dovoljna za izbacivanje više sekundarnih elektrona, princip se koristi kod fotomultiplikatora);
sekundarna fronta meteor. ploha koja dijeli dvije zračne mase istoga podrijetla;
sekundarna publikacija publikacija koja u sažetom obliku nosi punu informaciju o primarnoj publikaciji, opr. primarna publikacija, v. primaran Δ;
sekundarne banke banke koje nude više kamatne stope, a novčana sredstva ulažu u projekte s natprosječno visokim prinosom;
sekundarne djelatnosti skupni naziv za djelatnosti industrije, rudarstva, građevinarstva i proizvodnog obrta;
sekundarne spolne oznake oznake spola koje ga karakteriziraju ali nemaju neposrednog udjela u oplodnji;
sekundarno tržište ekon. tržište na kojem se preprodaje postojeća imovina, služi za preprodaju izdanih, a već jednom prodanih vrijednosnica
Etimologija
lat. secundarius: drugi po redu