Hrvatski jezični portal

séna

séna ž

Definicija
bot. tropski i suptropski grm (Cassia senna) iz porodice Caesalpinaceae, listovi i plodovi služe kao purgativ; kasija
Etimologija
nlat. senna ← arap. sanā