Hrvatski jezični portal

sèliti

sèliti nesvrš.prez. sȅlīm, pril. sad. sȅlēći, gl. im. sȅljēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
seliti
 
prezent
jednina
1. selim
2. seliš
3. seli
množina
1. selimo
2. selite
3. sele
 
futur
jednina
1. selit ću
2. selit ćeš
3. selit će
množina
1. selit ćemo
2. selit ćete
3. selit će
 
imperfekt
jednina
1. seljah
2. seljaše
3. seljaše
množina
1. seljasmo
2. seljaste
3. seljahu
 
perfekt
jednina
1. selio sam
2. selio si
3. selio je
množina
1. selili smo
2. selili ste
3. selili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam selio
2. bio si selio
3. bio je selio
množina
1. bili smo selili
2. bili ste selili
3. bili su selili
 
imperativ
jednina
2. seli
množina
1. selimo
2. selite
 
glagolski prilog sadašnji
seleći
 
glagolski pridjev aktivni
selio, selila, selilo
selili, selile, selila
 
glagolski pridjev pasivni
seljen, seljena, seljeno
seljeni, seljene, seljena
Definicija
1. (koga, što) a. prenositi ili prevoziti stvari komu radi promjene stana ili boravišta; preseljavati b. razg. mijenjati čemu mjesto [seliti stol]; micati, premještati
2. (se) a. mijenjati prebivalište (o ljudima) b. mijenjati obitavalište (o životinjama selicama)
Frazeologija
triput seliti jedanput pogorjeti posl., v. pogorjeti
Etimologija
v. selo