Hrvatski jezični portal

prȍmpt (I)

prȍmpt (I) pril.

Definicija
ekon. isporuka odmah ili u najkraćem mogućem roku (ob. kao oznaka na pošiljci)