Hrvatski jezični portal

bȅta1

bȅta1 ž

Definicija
1. lingv. drugo slovo grčkog alfabeta
2. a. pov. u grčkom sustavu bilježenja brojeva oznaka za 2 (dva) b. redni broj drugi u obilježavanju poretka sastavnica (npr. odjeljaka u tekstu)
3. kem. a. jedna od mogućih pozicija atoma ili grupe u molekuli spoja b. u organskoj kemiji oznaka za međusobno razlikovanje nekih izomera
4. mat. grčkim slovima pisana oznaka za kut (poput alfa i gama)
5. (Beta) tehn. a. posebna magnetna videovrpca za profesionalno snimanje elektronskom tehnikom [obična beta; digitalna beta] b. videovrpca namijenjena videorekorderima (format tzv. VCR)
6. inform. termin za nedovršenu verziju programa [beta-program], usp. alfa (6)
Sintagma
beta-alkoholičari pat. skupina alkoholičara kod kojih se javljaju komplikacije zbog alkoholizma (gastritis, ciroza i dr.) bez drugih fizičkih ili psihičkih simptoma ovisnosti o alkoholu;
beta-antibiotici farm. velika skupina antibiotika sa zajedničkom strukturom, djeluju baktericidno;
beta-opekotine pat. ozljede kože ljudi ili životinja poslije dugotrajnog izlaganja zračenju beta-čestica koje emitiraju radioaktivne tvari;
beta-rizik ekon. rizik »nepravilnog prihvaćanja«, rezultat, evidentirano stanje računa nije bitno pogrešno iskazano, iako je došlo do pogreške;
beta-testovi psih. testovi za ispitivanje inteligencije analfabeta;
beta-valovi med. beta-ritam, normalni elektroencefalografski ritam, osobito preko prednjih dijelova mozga;
beta-zrake fiz. zrake koje izbijaju iz nestabilnih atomskih jezgara, sastoje se od elektrona ili pozitrona, u magnetnom polju otklanjaju se jače i na protivnu stranu od alfa-zraka (elektroni) ili na istu stranu kao alfa-zrake (pozitroni), imaju veći domet i veću probojnu moć od njih, ali i slabiju moć ionizacije, jezgra koja emitira beta česticu mijenja se u jezgru s istim brojem nukleona (A), ali s različitim brojem protona (Z), usp. alfa-zračenje, gama-zračenje, v. alfa Δ, gama1 Δ
Etimologija
lat. beta ← grč. bȇta: drugo slovo grčkog alfabeta ≃ hebr. bēyth