Hrvatski jezični portal

projèkcija

projèkcija ž

Izvedeni oblici
jednina
N projekcija
G projekcije
D projekciji
A projekciju
V projekcijo
L projekciji
I projekcijom
množina
N projekcije
G projekcija
D projekcijama
A projekcije
V projekcije
L projekcijama
I projekcijama
Definicija
1. mat. ravninska slika skupa točaka u prostoru dobivena projiciranjem, tj. preslikavanjem pri kojem sve spojnice pridruženih parova točaka: a. ili prolaze jednom točkom [centralna projekcija] b. ili su paralelne sa zadanim pravcem [paralelna projekcija; posebno: ortogonalna projekcija]
2. mat. slika nekog skupa točaka u ravnini dobivena projiciranjem (centralnim ili paralelnim) na pravac u istoj ravnini
3. film. na platno prenesena povećana slika fotografske snimke pomoću optičkog aparata
4. pren. a. ideja, zamisao o nečemu u budućnosti [projekcija razvoja] b. predviđanje [projekcija prometa na autocesti]
5. psih. nesvjesni obrambeni mehanizam kod kojega se ono što je emocionalno neprihvatljivo na nesvjestan način odbacuje i pripisuje (projicira) drugima
Sintagma
projekcija platne bilance ekon. predviđanje stanja platne bilance koje donosi vlada u sklopu šireg programa mjera ekonomske politike za planirano razdoblje
Frazeologija
imati (svoju) projekciju imati svoju ideju (viđenje) kakva događaja
Etimologija
lat. proiectio: bacanje naprijed ≃ proiicere: baciti ispred, pružiti