Hrvatski jezični portal

prȍšlōst

prȍšlōst ž 〈G -osti, I -osti/-šću〉

Izvedeni oblici
jednina
N prošlost
G prošlosti
D prošlosti
A prošlost
V prošlosti
L prošlosti
I prošlošću / prošlosti
množina
N prošlosti
G prošlosti
D prošlostima
A prošlosti
V prošlosti
L prošlostima
I prošlostima
Definicija
1. ukupnost vremena koje je prošlo
2. prošla iskustva i događaji u životu neke osobe, osobito koji se vrednuju negativno [žena s prošlošću]
Sintagma
živa prošlost ono što je vrijednost i u ovom vremenu, što živi na drugi način; baština, tradicija
Frazeologija
to je prošlost (o događajima, zgodama, predmetima itd.) 1. to pripada prošlosti, to se više ne događa, ne proizvodi, ne gradi itd. 2. to više nije važno, zaboravljeno (o zgodama, nesporazumima itd.)