Hrvatski jezični portal

pȕč1

pȕč1 m 〈N mn pùčevi〉

Izvedeni oblici
jednina
N puč
G puča
D puču
A puč
V puču
L puču
I pučem
množina
N pučevi
G pučeva
D pučevima
A pučeve
V pučevi
L pučevima
I pučevima
Definicija
pokušaj urotnika da silom, sredstvima protivnim demokratskoj proceduri ili krivotvorenjem te procedure obore nosioca državne vlasti ili političke hijerarhije [generalski puč; stranački puč]; državni udar
Etimologija
njem. Putsch ← švic.njem.: udar