Hrvatski jezični portal

pȕb

pȕb m 〈N mn pùbovi〉

Definicija
reg. u garnituri francuskih karata četvrta karta po jačini; dečko, fant, unter
Etimologija
njem. Bube: dječak, deran