Hrvatski jezični portal

sȏrta

sȏrta ž 〈G mn -ā/-ī/sȍrātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N sorta
G sorte
D sorti
A sortu
V sorto
L sorti
I sortom
množina
N sorte
G sorata / sorta / sorti
D sortama
A sorte
V sorte
L sortama
I sortama
Definicija
skupina ili određen broj primjeraka koji imaju zajedničke značajke; klasa, vrsta, soj [sorta vina; sorta grožđa; sorta pšenice]
Etimologija
njem. Sorte ← tal. sorta ← lat. sors: soj, rod; sudbina