Hrvatski jezični portal

sȏrgo

sȏrgo m

Definicija
kultivirana žitarica srodna prosu (Sorghum durra)
Etimologija
tal.lat. syricum (granum): sirijsko zrno