Hrvatski jezični portal

spindle

spindle (izg. spìndl) m

Definicija
tehn. dio stroja koji preuzima i dalje prenosi zakretni moment, tj. snagu; pogonska osovina, vreteno, vratilo
Etimologija
engl.