Hrvatski jezični portal

sprȅmnōst

sprȅmnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N spremnost
G spremnosti
D spremnosti
A spremnost
V spremnosti
L spremnosti
I spremnošću / spremnosti
množina
N spremnosti
G spremnosti
D spremnostima
A spremnosti
V spremnosti
L spremnostima
I spremnostima
Definicija
1. stanje ili osobina onoga koji je spreman/onoga što je spremno
2. (Spremnost) tjednik, izlazio u Zagrebu 1942—1945. s podnaslovom »misao i volja ustaške Hrvatske«; objavljivao uglavnom autore koji su nastojali ublažiti ustašku ideologiju i političku rigidnost i ekstremizam