Hrvatski jezični portal

strahopoštovánje

strahopoštovánje sr

Izvedeni oblici
jednina
N strahopoštovanje
G strahopoštovanja
D strahopoštovanju
A strahopoštovanje
V strahopoštovanje
L strahopoštovanju
I strahopoštovanjem
množina
N strahopoštovanja
G strahopoštovanja
D strahopoštovanjima
A strahopoštovanja
V strahopoštovanja
L strahopoštovanjima
I strahopoštovanjima
Definicija
poštovanje s primjesom straha prema čemu ili komu; strahopočitanje