Hrvatski jezični portal

stráda

stráda ž

Definicija
lokal. žarg. javna, uređena prometna površina za vozila i pješake; cesta, put
Etimologija
tal. strada