Hrvatski jezični portal

afrikanizácija

afrikanizácija ž

Definicija
proces i posljedica procesa afrikaniziranja