Hrvatski jezični portal

stoicìzam

stoicìzam m 〈G -zma〉

Izvedeni oblici
jednina
N stoicizam
G stoicizma
D stoicizmu
A stoicizam
V stoicizme
L stoicizmu
I stoicizmom
množina
N stoicizmi
G stoicizama
D stoicizmima
A stoicizme
V stoicizmi
L stoicizmima
I stoicizmima
Definicija
1. pov. fil. atenska filozofska škola što ju je osnovao Zenon (o. 300. pr. Kr.); držala je da načela logičnog mišljenja odražavaju kozmički um otjelovljen u prirodi i učila da ljudi ne smiju robovati strastima, veselju ili bolu te da moraju bez krzmanja prihvatiti neizbježnu nužnost (glavni predstavnici uz Zenona: Kleant, Seneka, Marko Aurelije, Epiktet i dr.)
2. općenito, pristajanje uz stoička načela: prevladavanje razuma nad afektima