Hrvatski jezični portal

supèrior

supèrior m

Definicija
kat. redovnički, samostanski ili misijski poglavar