Hrvatski jezični portal

sùna

sùna ž

Definicija
isl. jedan od četiri izvora islamske teologije i prava