Hrvatski jezični portal

strófa

strófa ž

Izvedeni oblici
jednina
N strofa
G strofe
D strofi
A strofu
V strofo
L strofi
I strofom
množina
N strofe
G strofa
D strofama
A strofe
V strofe
L strofama
I strofama
Definicija
knjiž. najmanje dva stiha povezana ob. zajedničkom ritmičkom organizacijom, intonacijom i rimom; kitica
Etimologija
grč. strophḗ: okret