Hrvatski jezični portal

strìček

strìček m

Definicija
reg. fam. kajkavski od stric (ob. u obraćanju djece stricu ili starijima) odgovara: barba (u Dalmaciji), strȉka (u Slavoniji), amidža (u Bosni)