Hrvatski jezični portal

stȑmo

stȑmo pril.

Definicija
nakošeno, pod kutom