Hrvatski jezični portal

m 〈G sȕa, N mn sȕi〉

Definicija
pov.
1. u srednjovjekovnoj Francuskoj, zlatni, potom bakreni i brončani novac, u vrijednosti od 1/20 funte
2. od Francuske revolucije, apoen u vrijednosti 1/20 franka (20, 40, 100 sua = 1, 2, 5 F)
Etimologija
fr. sou