Hrvatski jezični portal

šahóvnica

šahóvnica ž

Izvedeni oblici
jednina
N šahovnica
G šahovnice
D šahovnici
A šahovnicu
V šahovnice / šahovnico
L šahovnici
I šahovnicom
množina
N šahovnice
G šahovnica
D šahovnicama
A šahovnice
V šahovnice
L šahovnicama
I šahovnicama
Definicija
1. šahovska ploča
2. likovni motiv šahovskih polja bez obzira na boju
3. razg. hrv. grb čija podjela na polja asocira na šahovsku ploču [imati šahovnicu na odori]