Hrvatski jezični portal

sùra

sùra ž

Izvedeni oblici
jednina
N sura
G sure
D suri
A suru
V suro
L suri
I surom
množina
N sure
G sura
D surama
A sure
V sure
L surama
I surama
Definicija
isl. jedno od 114 poglavlja Kur̕ana; variraju u dužini od nekoliko stranica do nekoliko riječi; svaka sadrži jednu ili više objava koju je Muhamed dobio od Boga
Etimologija
tur. sure ← arap. sūra