Hrvatski jezični portal

sȕtra1

sȕtra1 pril.

Definicija
1. dan koji dolazi poslije današnjega, prvi dan poslije danas
2. sutrašnjica [treba misliti na sutra]
3. u budućnosti, kad dođe vrijeme [danas troši, a sutra će se misliti; sutra kad dijete odraste]
Frazeologija
A. malo sutra (ob. u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika) žarg. u zn. da nešto nije moguće, da ne dolazi u obzir ili da će se tako nešto dogoditi tako da se nikada ne dogoditi [A: Ljudi će se hraniti samo pilulama B: Malo sutra];
B. danas-sutra kad-tad, u bližoj ili daljoj budućnosti;
bolje sutra publ. pol. retor. bolja sutrašnjica, bolji život i viši standard u budućnosti;
od jutra do sutra, v. jutro
Etimologija
✧ s (a)- + v. jutro