Hrvatski jezični portal

svȍd

svȍd m 〈N mn svòdovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N svod
G svoda
D svodu
A svod
V svode
L svodu
I svodom
množina
N svodovi
G svodova
D svodovima
A svodove
V svodovi
L svodovima
I svodovima
Definicija
1. građ. dio građevine svedena oblika koji prekriva neki prostor i oslanja se na rubne zidove, lukove ili stupove [podići svod]; nadsvođe
2. anat. dio stopala u obliku luka; rist
Sintagma
križno-rebrasti svod pov. umj. osobit način izgradnje svodova u gotičkoj umjetnosti i kasnije; konstrukcija oslonjena na rebrastu osnovu dodatno se ojačava križnim elementima;
nebeski svod oblik neba i svemira kakav se vidi okom
Etimologija
prasl. i stsl. sъvodъ (rus. svod) ← s (a)- + v. voditi, vesti (svod kao mjesto gdje se spajaju zidovi ili stupovi)