Hrvatski jezični portal

šȃrka1

šȃrka1 ž 〈D L šȃrci, G mn -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N šarka
G šarke
D šarci
A šarku
V šarko
L šarci
I šarkom
množina
N šarke
G šarka / šarki
D šarkama
A šarke
V šarke
L šarkama
I šarkama
Definicija
1. lokal., v. riđovka
2. (+ potenc.) šarena domaća životinja