Hrvatski jezični portal

šàmān

šàmān m 〈G šamána〉

Izvedeni oblici
jednina
N šaman
G šamana
D šamanu
A šamana
V šamane
L šamanu
I šamanom
množina
N šamani
G šamana
D šamanima
A šamane
V šamani
L šamanima
I šamanima
Definicija
1. a. najniži svećenički red u nekih naroda (Tatari, Mongoli) b. vrač koji u stanjima nalik na trans priziva duhove; čarobnjak, mag
2. pren. pejor. onaj koji ostvaruje moć nad drugima iznoseći nejasne, maglovite ideje
Etimologija
njem. Schamane ← rus. šamán ← tung.: čarobnjak