Hrvatski jezični portal

bȍbist

bȍbist m

Izvedeni oblici
jednina
N bobist
G bobista
D bobistu
A bobista
V bobiste
L bobistu
I bobistom
množina
N bobisti
G bobista
D bobistima
A bobiste
V bobisti
L bobistima
I bobistima
Definicija
rij. vozač boba; bobaš