Hrvatski jezični portal

štrȉk

štrȉk m 〈N mn štrìkovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N štrik
G štrika
D štriku
A štrik
V štriče
L štriku
I štrikom
množina
N štrikovi
G štrikova
D štrikovima
A štrikove
V štrikovi
L štrikovima
I štrikovima
Definicija
reg. konopac, uže
Frazeologija
štrik za vrat žarg. ostaje mi da se objesim (o nemanju novca i sl. i nevoljama koje su lakše nego što proizlazi iz doslovnog značenja)
Etimologija
njem. Strick ≃ stricken: plesti