Hrvatski jezični portal

štȉtiti

štȉtiti nesvrš.prez. -īm, pril. sad. -tēćī, prid. trp. štȉćen, gl. im. -ćēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
štititi
 
prezent
jednina
1. štitim
2. štitiš
3. štiti
množina
1. štitimo
2. štitite
3. štite
 
futur
jednina
1. štitit ću
2. štitit ćeš
3. štitit će
množina
1. štitit ćemo
2. štitit ćete
3. štitit će
 
imperfekt
jednina
1. štićah
2. štićaše
3. štićaše
množina
1. štićasmo
2. štićaste
3. štićahu
 
perfekt
jednina
1. štitio sam
2. štitio si
3. štitio je
množina
1. štitili smo
2. štitili ste
3. štitili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam štitio
2. bio si štitio
3. bio je štitio
množina
1. bili smo štitili
2. bili ste štitili
3. bili su štitili
 
imperativ
jednina
2. štiti
množina
1. štitimo
2. štitite
 
glagolski prilog sadašnji
štiteći
 
glagolski pridjev aktivni
štitio, štitila, štitilo
štitili, štitile, štitila
 
glagolski pridjev pasivni
štićen, štićena, štićeno
štićeni, štićene, štićena
Definicija
1. (koga, što) a. braniti koga od opasnosti, loših postupaka, napada [štititi čije interese] b. sprečavati štetan utjecaj, udarce, skrivati od pogleda [rukavice štite ruke, naočale štite oči od sunca]
2. (se) braniti se od čega