Hrvatski jezični portal

šljȁka

šljȁka ž 〈D L -ȁci〉

Izvedeni oblici
jednina
N šljaka
G šljake
D šljaci
A šljaku
V šljako
L šljaci
I šljakom
množina
N šljake
G šljaka
D šljakama
A šljake
V šljake
L šljakama
I šljakama
Definicija
1. term. smjesa koja nastaje pri topljenju rude uz ostatak goriva i dodataka za taljenje; drozga, zgura, troska
2. žarg. posao, rad
Etimologija
njem. Schlacke