Hrvatski jezični portal

škròbiti

škròbiti (što) nesvrš.prez. -īm, pril. sad. -bēći, gl. im. -bljēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
škrobiti
 
prezent
jednina
1. škrobim
2. škrobiš
3. škrobi
množina
1. škrobimo
2. škrobite
3. škrobe
 
futur
jednina
1. škrobit ću
2. škrobit ćeš
3. škrobit će
množina
1. škrobit ćemo
2. škrobit ćete
3. škrobit će
 
imperfekt
jednina
1. škrobljah
2. škrobljaše
3. škrobljaše
množina
1. škrobljasmo
2. škrobljaste
3. škrobljahu
 
perfekt
jednina
1. škrobio sam
2. škrobio si
3. škrobio je
množina
1. škrobili smo
2. škrobili ste
3. škrobili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam škrobio
2. bio si škrobio
3. bio je škrobio
množina
1. bili smo škrobili
2. bili ste škrobili
3. bili su škrobili
 
imperativ
jednina
2. škrobi
množina
1. škrobimo
2. škrobite
 
glagolski prilog sadašnji
škrobeći
 
glagolski pridjev aktivni
škrobio, škrobila, škrobilo
škrobili, škrobile, škrobila
 
glagolski pridjev pasivni
škrobljen, škrobljena, škrobljeno
škrobljeni, škrobljene, škrobljena
Definicija
namakati u otopinu škroba da bi se postigla krutost i tvrdoća (o platnu i rublju)