Hrvatski jezični portal

Špȉšić Bȕkovica

Špȉšić Bȕkovica ž

Definicija
naselje (u blizini Virovitice), 1866 stan.