Hrvatski jezični portal

šȍu (II)

šȍu (II) prid.

Definicija
koji je umjetničko-zabavnog karaktera [šou-emisija; šou-film; šou-grupa; šou-image; šou-program]
Sintagma
šou-gerla razg. plesačica u noćnom lokalu