Hrvatski jezični portal

àga

àga m 〈G mn ȃgā〉

Izvedeni oblici
jednina
N aga
G age
D agi
A agu
V ago
L agi
I agom
množina
N age
G aga
D agama
A age
V age
L agama
I agama
Definicija
pov.
1. vlasnik obradive zemlje u Osmanskom Carstvu [ovaj ag a; 〈mn〉 ove age]; posjednik
2. a. naslov zapovjednika osmanske regularne vojske ili svakog onog koji ne pripada inteligenciji i plemstvu, dodaje se iza imena [Smail-aga] b. u Bosni, za vrijeme osmanske vladavine, niži plemić, feudalac [kao aga u svakom pogledu dobro, gospodski]
Frazeologija
veži konja gdje ti aga kaže slušaj moćnijega i ne ističi se svojim mišljenjem
Onomastika
Àgan m. os. ime; hip.: Ágo
pr.: Ágić (450, Trogir, Slavonija, u krajevima pod islamskim utjecajem)
Etimologija
tur. aǧa: veliki, stariji; gospodin, gospodar, starješina; službena civilna i vojna titula