Hrvatski jezični portal

štȃb

štȃb m 〈N mn štȁbovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N štab
G štaba
D štabu
A štab
V štabe
L štabu
I štabom
množina
N štabovi
G štabova
D štabovima
A štabove
V štabovi
L štabovima
I štabovima
Definicija
1. tijelo koje prikuplja i sređuje podatke koji pomažu u donošenju odluke, zapovijedi, naređenja itd. za podređene jedinice; stožer
2. razg. pren. stručno tijelo ustanove, poduzeća itd.
Sintagma
krizni štab pov. vojn. štab koji je u općini i zajednici općina u Hrvatskoj osnivan u vrijeme eskalacije ratnih operacija u ljeto 1991. kao koordinacijsko tijelo za obranu od agresije, kasnije ga zamjenjuju vojna zapovjedništva i stvara se zapovjedna hijerarhija;
štab za obranu od poplava itd. formalna ili neformalna grupa (ljudi) osnovana kako bi učinkovitije djelovala u nekoj teškoj situaciji (elementarne nepogode i sl.)
Etimologija
njem. Stab