Hrvatski jezični portal

tamno-

tamno-

Definicija
kao prvi dio pridjevskih složenica koje označavaju boju, pokazuje da je ta boja zatvorene, zagasite, tamne nijanse [tamnozelen]