Hrvatski jezični portal

tȃnga2

tȃnga2 ž 〈D L -i〉

Definicija
bot. posušene crvene alge (Chondrus crispus i Gigartina mamilosa), upotrebljavaju se u prehrambenoj industriji, medicini, tehnologiji (npr. za dobivanje crvene boje i ljepila)
Etimologija
norv. i dan. tang