Hrvatski jezični portal

tabby

tabby (izg. tȁbi) m

Definicija
zool. domaća mačka karakterističnog prugastog krzna, vuče porijeklo iz starog Egipta
Etimologija
engl.srfr. atabis: svilena tkanina ← arap. ̕attābi ← Attāb̕yah: (dosl.) četvrt Princa Ataba u Bagdadu (gdje se prvotno proizvodila svila)