Hrvatski jezični portal

švȉgnuti

švȉgnuti () svrš.prez. -nēm, pril. pr. -ūvši, imp. švȉgni, prid. rad. švȉgnuo〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
švignuti
 
prezent
jednina
1. švignem
2. švigneš
3. švigne
množina
1. švignemo
2. švignete
3. švignu
 
futur
jednina
1. švignut ću
2. švignut ćeš
3. švignut će
množina
1. švignut ćemo
2. švignut ćete
3. švignut će
 
aorist
jednina
1. švignuh
2. švignu
3. švignu
množina
1. švignusmo
2. švignuste
3. švignuše
 
perfekt
jednina
1. švignuo sam
2. švignuo si
3. švignuo je
množina
1. švignuli smo
2. švignuli ste
3. švignuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam švignuo
2. bio si švignuo
3. bio je švignuo
množina
1. bili smo švignuli
2. bili ste švignuli
3. bili su švignuli
 
imperativ
jednina
2. švigni
množina
1. švignimo
2. švignite
 
glagolski prilog prošli
švignuvši
 
glagolski pridjev aktivni
švignuo, švignula, švignulo
švignuli, švignule, švignula
Definicija
1. zviznuti, udariti, opaliti, proizvesti oštar zvuk bičem; žvignuti
2. pren. šmugnuti, pobjeći, izgubiti se u najvećoj brzini